Giới thiệu

Dịch Vụ Truyền Thông & Quảng Bá Thương Hiệu

Luhy Media tự hào là đơn vị hàng đầu Việt Nam giúp cho hàng trăm doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả trên Internet.

Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

Luhy Media tự hào là đơn vị hàng đầu Việt Nam giúp cho hàng trăm doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả trên Internet.

Đội Ngũ Giàu Kinh Nghiệm

Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và sáng tạo trong công việc

Mr. NGUYỄN TẤN NGUYÊN

Web Developer – Manager

Mrs. NGUYỄN THU HỮU

Facebook Developer

Mrs. PHAN THỊ LY

Google Developer

Mr. ĐẶNG HOÀNG ANH

Design Manager